Olemme lähellä asiakasta

Lemonsoft on käyttöönoton jälkeen olennainen osa asiakasyritysten ja sen työntekijöiden päivittäistä rutiinia. Sen avulla kehitetään ja ohjataan koko asiakkaan liiketoimintaa. Jotta työnteko sujuisi joustavasti ja ongelmitta, on tärkeää, että olemme ongelmatilanteissa helposti ja nopeasti asiakkaan saatavilla. Olemme saaneet kehuja siitä, että asiakkaan arjessa mukana elävä toimittaja pystyy jatkuvasti reagoimaan muutos- ja kehitystarpeisiin.
Lemonsoft tuotteet

Taloushallinto
Henkilöstöhallinto
Asiakkuudenhallinta
Logistiikka
Tuotannonohjaus
Projektinhallinta
Kassa
Johdon työkalut
Web-portaalit
Mobiiliratkaisut
Palvelurajapinnat (webservice)
Toimialakohtaiset erityispiirteet

Lemonsoft ratkaisukuvaus
Moderni järjestelmä - modernit työkalut

Työasemasovellusten käyttöliittymä

Lemonsoftin Windows-ohjelmien käyttöliittymä on looginen ja helposti omaksuttava. Toiminnoille on tyypillistä, ettei käyttäjälle esitetä toimintaa ohjaavia optioita, jotka voivat aiheuttaa inhimillisiä virheitä. Sen sijaan toimintaa ohjaavat asiat on tallennettu jo aiemmin esimerkiksi asiakkaan perustietoihin tai tuoterakenteelle.

Selainkäyttöliittymät

Lemonsoftin portaalit toimivat saman bisneslogiikan päällä kuin työasemasovelluksetkin. Portaalit on tarkoitettu liikkuvalle henkilöstölle, jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille. Käyttäjätasoja on kolme: Intranet – oma henkilökunta, Extranet – jälleenmyyjät ja muut käyttäjät.

Mobiilikäyttöliittymät

Lemonsoft toimii myös mobiililaitteissa. Tyypillisin sovellusalue on varasto-toimintoihin liittyvät ratkaisut. Myös tuotannon keräily ja huoltotoiminnot ovat tuettuina.

Rajapinnat

Lemonsoft on avoin ohjelma. Ulkopuoliset ohjelmat voivat liittyä suoraan Lemonsoftiin palvelurajapinnan kautta. Lemonsoft Palvelut on toteutettu Windows Communication Foundation (WCF) -tekniikalla. Rajapinnat tarjoavat suoran pääsyn Lemonsoftin bisneslogiikkaan.


Ota meihin yhteyttä!

seppo.kaile@ohjelma-aitta.fi
tai soita 0400 636 063